Privacy Policy

I enlighet med gällande datalagstiftningen EU General Data Protection Regulation så är vi skyldiga att upprätthålla säkerheten kring personlig information samt integriteten för alla som besöker denna webbplats. Som ett led i detta har vi skapat denna databehandling- och integritetspolicy som reflekterar hur vi samlar in data från dig samt varför vi gör det. Datan består av personlig information som kan identifiera dig.

Vad för slags data samlar vi in om dig?

Vi samlar enbart in personlig information av dig som är nödvändig att ha för att vi ska kunna driva denna webbplats på bästa sätt. Personlig information som samlas på denna webbplats är IP nummer.

Hur samlar vi in din personliga information?

Personlig information samlas in via cookies som sparas på din dator.

Hur används din personliga information?

Personlig information som samlas in används enbart för att förbättra upplevelsen på vår webbplats.

Delas min information till någon annan?

Den information vi samlar in delas inte till någon utomstående part.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies som är små datafiler som sparas på din dator. Genom att cookies sparas ner kommer det att gå snabbare att nå och navigera webbplatsen vid kommande besök.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en cookie.

Hur länge sparas din information?

De cookies som vi samlar sparas i en månad.

Tillgång till din personliga information

Du kan när som helst få åtkomst till den information vi har lagrad om dig. Om du vill kontrollera den eller ändra något så är du välkommen att kontakta oss.

Din personliga säkerhet är mycket viktig för oss.

Rättigheter och behandling av klagomål

Vår förhoppning är att du inte ska ha några klagomål gällande vår webbplats eller sättet vi samlar in data på. Men om du ändå inte är nöjd eller vill få mer information om den databehandling som sker på webbplatsen så kan du maila oss på [email protected]. Du kan också kontakta Datainspektionen för att få mer information om dina rättigheter gällande personlig information på nätet.

Uppdateringar av Policyn

Vi kan komma att ändra denna Privacy Policy löpande för att den ska motsvara de ändringar som sker på webbplatsen. Om du inte godkänner de ändringar vi gör så ska du kontakta oss omedelbart.